Hanne
Paludan-Müller

Cand Psych, Københavns universitet (1983)
Erfaren psykolog med praksis Klampenborg

Eftterudannet som freudiansk psykoanalytiker


Formand for Danske Sigmund Freud selskab i 10år


Privatpraktiserende siden 1983


10 års undervisning på Bispebjerg sygeplejerskole

Jeg tilbyder konsultationer, hvor du bevarer værdighed. Med mild kærlig hånd skaber vi en god ramme for dybdegående samtaler hvor målet ikke er at nedbryde, men derimod at du kan gå fra konsultationen styrket.